Logopédus – Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XX. kerületi Tagintézménye

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat                       

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XX. kerületi Tagintézménye

logopédus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budapest, 1201 Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XX. Kerületi Tag, Vörösmarty utca 128.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
logopédusként logopédiai terápia a kerület óvodáiban és általános iskoláiban

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) kötelező pedagógiai szakszolgálati közvetlen foglalkozások óraszáma: heti 21 óra rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, logopédus,
 • lehet pályakezdő is – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • szakvizsga,
 • szakmai tapasztalat – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

 • tolerancia, következetesség, empátia, szorgalom, megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • oklevél másolat
 • szakmai önéletrajz
 • nyelvvizsga másolat
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. április 17. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szűcs Mária tagintézmény vezető-helyettes nyújt, a +36 30 465 3481 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Szűcs Mária tagintézményvezető helyettes részére a szucs.maria.20@fpsz.net E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 12.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. március 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.