Küldetés

Küldetésünk a magyar fonetika, foniátria és logopédia fejlesztése, a tagok tudományos ismereteinek bővítése és orvosetikai nevelése. A Társaság feladata, hogy a tudományág szemléletét és módszertanát terjessze, a tudományág hazai és külföldi eredményeit ismertesse, elősegítse a tudomány eredményeinek gyakorlati felhasználását, szakmai folyóiratok szerkesztésével is elősegítse a magyar kutatási eredmények minél szélesebb körű megismertetését belföldön és külföldön egyaránt.