Logopédus – Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XXI. kerületi Tagintézménye

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat                       

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XXI. kerületi Tagintézménye

logopédus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budapest, 1211 Budapest, Kiss János altábornagy utca 10-12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
logopédiai ellátás

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, Gyógypedagógus – logopédia szakos gyógypedagógiai tanár/ gyógypedagógus logopédiai szakirányú,
  • büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Pedagógus szakvizsga/pedagógus szakvizsga 5 éven belüli megszerzése,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • önéletrajz
  • motivációs levél
  • képzettséget igazoló okmányok
  • sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. április 10. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 4.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kaplonyi Csilla nyújt, a 06-1-278-0124 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Elektronikus úton Kaplonyi Csilla részére a info.21@fpsz.net E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 7.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. március 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.