Logopédus – Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat X. kerületi Tagintézmény

Belső-Pesti Tagkerületi Központ Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat X. kerületi Tagintézménye

logopédus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2017.04.18. – 2018.11.14. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budapest, 1108 Budapest, Sibrik Miklós út 76-78.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
logopédiai feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • Egyetem, logopédia szak,
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Szakvizsga,
  • logopédiai gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. április 18. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 12.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bátorné Páhoki Zita nyújt, a 06-1-261-85-27 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Elektronikus úton Bátorné Páhoki Zita részére a batorne.pahoki.zita.10@fpsz.net E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. március 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.