A Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság 2022. évi zárszámadó közgyűlése

Kedves Tagtársaink,

a Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság idei közgyűlését 2022. május 14-én 10:30-kor (online, Zoom felület) tartja meg.

Az Alapszabály értelmében a közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagoknak több mint a fele jelen van. Szavazásra és részvételre az a tagtárs jogosult, aki a 2022. évi tagdíját rendezte.  Kérjük, akinek még elmaradása van, pótolja mielőbb! Emlékeztetőül a tagdíjunk:

aktív tagoknak 5000.- Ft /tárgyév
hallgatóknak és nyugdíjasoknak 2000.- Ft / tárgyév
Számlaszámunk továbbra is változatlan:
11705008-20112419 (OTP Bank)
Kérjük, hogy a megjegyzés rovatban a nevüket feltétlenül tüntessék fel!

Napirendi pontok:

1.  Az MFFLT elnökségének 2021. évi beszámolója. Hozzászólások, szavazás az elnökségi beszámolóról.
2. Az MFFLT 2021. évi zárszámadása és 2022. évi költségvetése. Hozzászólások, szavazás a zárszámadásról és a költségvetésről.
3. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2021. évről. Hozzászólások, szavazás a Felügyelő Bizottság jelentéséről.
4. Egyéb javaslat a közgyűlés számára.

Amennyiben a közgyűlés a megjelentek létszáma miatt nem határozatképes, a megismételt közgyűlést 10 perccel később, változatlan helyszínnel (Zoom felület) és időponttal, 10:40 perces kezdettel az elnökség ismételten összehívja. A megismételt közgyűlés a meghívóban közölt napirendi pontok körében a jelenlevők számára tekintet nélkül határozatképes.

REGISZTRÁCIÓ

 

Minden tagtársunkat szeretettel várjuk!

Mosányi Emőke
MFFLT főtitkár
e-mail: info@mfflt.hu
web: http://mfflt.hu/