GMP Beszédpercepciós diagnosztika

 

Cél: a beszédpercepciós diagnosztika megtanulása, alkalmazása, gyakorlati kérdések megvitatása, fejlesztési irányok megismerése.

A továbbképzést dr. Gósy Mária tartja.

A továbbképzés időpontja: 2017. október (Csütörtök 9–17, péntek 9³°–17, szombat 9³°–17 óráig.)
A továbbképzés helye: Budapest, VI. Benczúr u. 33. (MTA Nyelvtudományi Intézet), földszinti nagyelőadó (lásd a képeket).

Részvételi díj: 45 000 Ft.

A díj tartalmazza a Beszédészlelési és beszédmegértési zavarok c. könyv CD-s változatát, valamint az elméleti ismeretek összegzését, és tesztlapokat a gyakorláshoz. A részvételi díj nem tartalmazza a diagnosztikához és a terápiához szükséges eszközöket, anyagokat. Ezek a továbbképzés ideje alatt megvásárolhatók.

Akkreditáció: OKM-957/124/2013

A 30 órás továbbképzésen történt részvételt „TANÚSÍTVÁNY” igazolja, amely az akkreditáció előírásainak megfelelően a jelenléthez és az ismeretek vizsga jellegű ellenőrzéséhez kötött.

A kitöltendő jelentkezési lapot kérjük visszajuttatni.

Jelentkezési lap kitöltése:

https://docs.google.com/forms/d/1CwGpjBBJWFYL1gLhDZ1d-IIUHKEU8qUsowHhIj1W2Ps/viewform?embedded=true%22

Érdeklődni lehet: dr. Gyarmathy Dorottya: 321-4830/172-es mellék.
Jelentkezhetnek: gyógypedagógusok, logopédusok, gyermekgyógyászok, neurológusok, pszichológusok, pedagógusok (óvónő, tanító, tanár, fejlesztő).

Szívélyes üdvözlettel:
Kajáry Ildikó
főtitkár s.k.

Budapest, 2016. szeptember 14. Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete