Logopédiai rehabilitáció – szakirányú továbbképzés

Az ELTE-BGGYK Karán új, 2 féléves szakirányú továbbképzés indul logopédusok számára. A korszerű rehabilitációs szemléletű szakirányú továbbképzés hiánypótló a mai magyar logopédusképzésben.

A szakirányú továbbképzés célja a logopédusok felkészítése a felnőttkori szerzett központi idegrendszeri sérülés kapcsán kialakult beszéd/nyelvi zavarok, a nyelészavarok és a különböző etiológiájú hangképzési zavarok logopédiai terápiájára. A képzés során a hallgatók ismereteket szereznek az afázia, diszartria, hangképzési zavarok és a diszfágia terápiás eljárásairól, a háttérben álló neurorehabilitációs folyamatokról. Olyan korszerű rehabilitációs szemlélet megalapozása/kialakítása történik, amely a fenti kórképek ellátásának interdiszciplináris jellegével összhangban ötvözi a medicinális, nyelvészeti, pszichológiai és gyógypedagógiai ismereteket. A képzés elsősorban gyakorlati orientáltságú. Végigvezeti a hallgatót a szerzett beszéd-/nyelvi zavarok, a hangképzési és nyelészavarok alapvető differenciáldiagnosztikai eljárásain, a terápiás munka gyakorlati folyamatain, azok tervszerű alkalmazásán.


A képzési idő félévekben: 2 félév

Önköltség: 270 000 Ft/félév

Nyilvántartási szám: FNYF/1416-3/2016.


Képzési tájékoztató

Óra- és vizsgaterv

A szakirányú továbbképzés keretében szerzett ismeretek beszámítása a gyógypedagógus-szakvizsgába

Tervezett indulás: tervezett indulás: 2017-18-as tanév őszi félév

Jelentkezési határidő: 2017. június 30.

Jelentkezés