A logopédia

LOGOPÉDIA - A Magyar Logopédusok Szakmai Szövetsége EgyesülA Logopédia folyóirat a Magyar Logopédusok Szakmai Szövetsége Egyesület évente kétszer megjelenő elektronikus folyóirata.

Legfontosabb célja:

 • tájékoztatni a hazai logopédusokat az itthon folyó logopédiai kutatásokról,
 • megismertetni a társtudományok logopédiát is érintő eredményeit,
 • közölni a logopédiai gyakorlatban bevált új módszereket,
 • teret adni a logopédusoknak az őket foglalkoztató kérdések kifejtéséhez,
 • ismertetni a szakmát érintő újabb könyveket, kiadványokat, jogszabályokat,
 • publikálási lehetőséget adni a hazai egyetemek hallgatóinak.

 

Elérhetőség: http://mlszsz.hu/folyoirat.html

 

Ízelítő a legutóbbi lapszámból:

I. évfolyam 1. szám – 2016. november

Tartalom

 • Lajos Péter: A végzett logopédusoktól elvárható kompetenciák egy európai kutatás tükrében
 • Zakariás Lilla, Kas Bence: Zavar a beszéd tervezésében: a szerzett beszédapraxia etiológiai, diagnosztikai és terápiás vonatkozásairól
 • Zakariás Lilla, Őrley Zita: A Beszédtéma c. munkafüzet hatásai afáziában: egy többszörös esettanulmány eredményei
 • Molnárné Bogáth Réka, Plavecz Dóra: „A macska megfogja az egeret?” Esettanulmány egy dadogó gyermek szemszögéből

Szemle

 • Lőrik József: A magyar helyesírás szabályai. Tizenkettedik kiadás
 • Szöllősi Izabella: Kas Bence (szerk.): „Szavad ne feledd!” Tanulmányok Bánréti Zoltán tiszteletére
 • Mészáros Éva: Broca és Wernicke halott, avagy a nyelv neurobiológiájának klasszikus modellje felett eljárt az idő
 • Tar Éva: Praxis Sprache és Forschung Sprache
 • Lőrik József: Az alapvető jogok biztosának jelentése