MFFLT-konferencia beszámoló 2014

P1160453A Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság ez évi konferenciáját a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének 2014. évi országos szakmai kongresszusa keretében rendezte meg a Klúg Péter Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon épületében. A közös kongresszus fő témája volt a „Fogyatékosságügy – rehabilitáció – szociális megsegítés”– ami Bárczi Gusztáv halálának 50. és Göllesz Viktor halálának 15 évfordulójához kapcsolódott, lefedve az életkorokon átívelő köznevelési és szociális kérdéseket.

A Konferencia előtt tagtársaink aktív részvételével megtartottuk rendes évi Közgyűlésünket.

Ezt követően került sor a Kempelen Farkas emlékérem átadására, melyet ebben az évben Szabóné Vékony Andrea kapott szakmai munkája elismeréseként.

A díjátadó után Lajos Péter, az ELTE BGGYK Fonetikai és Logopédiai Tanszékének vezetője szívhez szóló beszéddel emlékezett meg a nemrég elhunyt Vassné dr. Kovács Emőkéről. Emőke Tanárnő mindannyiunk Mestere volt; szakmai, tudományos, interdiszciplináris elméleti és gyakorlati tevékenysége rendkívül meghatározó a logopédusok képzésében és továbbképzésében. Mindannyian hálásak lehetünk azért a sokoldalú tudásért és szeretetért, melyet Tőle kaptunk. Távozása nagy űrt hagy maga után. Emlékét örökre megőrizzük.

P1160454A megemlékezést követően az első igen informatív előadást Lajos Péter (ELTE BGGYK) tartotta, melyben egy friss európai kutatás eredményeit ismertette a logopédusoktól elvárható általános és speciális, szakmai kompetenciákról.

Ezt követően Horváth Viktória (MTA Nyelvtudományi Intézet) érdekes prezentációját hallgathattuk meg a kisiskolás gyermekek (7-10 éves) spontán beszédének jellemzőiről, majd Takács Katalin (EduKid) beszélt részletesen az auditív észlelési és feldolgozási zavarok felismerési lehetőségéről, illetve a fejlesztés fontosságáról.

A szekció utolsó lendületes előadását Molnár-Tóth Alinka (SZTE-ÁOK) tartotta, a Boston Megnevezési Teszt értékelési nehézségeiről és az ezzel kapcsolatos javaslatokról.

A szünetet követően elsőként Krassói Boglárka (Kaposvári Egyetem) részletes prezentációját hallgattuk meg az autizmus spektrumzavarral diagnosztizált gyermekek spontán beszédben történő szóelőhívási folyamatairól, majd Auszmann Anita (MTA Nyelvtudományi Intézet) tartotta meg érdekes előadását a siket és ép hallású beszélők szövegfelolvasása közbeni megakadás-jelenségekről. Ezt követően Szamosközi Alice (SZTE ÁOK) beszélt részletesen a gyermekkori cochleáris implantáció fontosságáról, bemutatva a szülői érveket, véleményeket, tapasztalatokat. A szekció előadásait Kalmár Andrea Magyar felnőtt hanghasználati karakter című informatív prezentációja zárta.

P1160456Az ebédszünet után elsőként Rovó Lászlót (SZTE ÁOK) hallgattuk meg, aki lendületes prezentációjában új terápiás lehetőségeket mutatott be illusztrációkkal a kétoldali hangszalagbénulás műtéti kezelésével kapcsolatban. Ezt követően Vecsey Katalin (Bates College, USA) ismertette személyes indíttatású, igazán egyedi esettanulmányát a pajzsmirigy műtétet követő hang-rehabilitációról. Ezután dr. Balázs Boglárka (Szent János Kórház) tartotta meg „A diszfónia – a hangképzés betegsége, elmélet és gyakorlat” című kiváló előadását. A szekciót Szabó Pál Tamás (Országos Onkológiai intézet), pályakezdő logopédus tömör prezentációja zárta, aki az egészségügyben szerzett hangterápiás tapasztalatait osztotta meg velünk.

A szünet után elsőként Tihanyi Ágnes (BGGYK) remek esetismertetését hallgattuk meg egy vezetőknek tartott beszédtechnika tréningről. Őt követte Baharevné Nádudvari Katalin (Váci Kórház) értékes prezentációja a beszédrehabilitációt igénylő felnőttek terápiájának több évtizedes tapasztalatairól.

Végül Bajnóczi Klára és Zalka Judit (Semmelweis Egyetem ÁOK) pedagógusok hangképzési zavarairól szóló, minden részletre kiterjedő előadását hallhattuk.

A konferencia zárásaként sor került a legjobb 35 év alatti előadó díjazására. Ebben az évben sok fiatal kolléga remek előadását hallgathattuk meg a konferencián. A 35 év alatti legjobb előadó díját megosztva kapta közülük Molnár-Tóth Alinka és Auszmann Anita. Gratulálunk!