Szabó Szilvia: Látogatás a beszéd birodalmába ajánló

 Szabó_Szilvia_latogatas_300A Látogatás a beszéd birodalmába azokhoz szól, akik érzékelik napjaink és gyermekeink egyre gyakoribb problémáját: a nyelvi késés és az erre épülő nyelvi zavar diagnosztikájának és terápiás ellátásának nehézségeit. Rászánják az időt, hogy a gyermek egyéni és életkori sajátosságaihoz igazodva megtervezzék a fejlesztést.

A tanulási képességek fejlődésében, a kortárscsoportba történő beilleszkedésben és a tudás megszerzésében meghatározó szerepet játszanak a verbális tanulás körébe tartozó kognitív folyamatok: szavak, fogalmak ismerete, kifejezések, összefüggések értelmezése a beszélt és írott nyelv folyamatainak biztonságos működése. A nyelv egy komplex szabályok alapján működő rendszer, amely hatással van a gondolkodási folyamatok fejlődésére, és viszont: a fejletlen gondolkodási folyamatok befolyásolják a nyelv elsajátítását. A verbális képesség vezető szerepet játszik az iskolai tanulás sikerességében minden olyan tárgyban, ahol szöveget kell megérteni, olvasni, jelenségeket szóban és írásban kifejezni. A nyelv elsajátítása segíti a vágyak, gondolatok érzések kommunikálását, az információszerzést, a kérések kifejezését, a mások érzelmeinek és gondolatainak megértését és segíti a szociális interakciók fenntartását is.

 A könyv anyaga elsősorban a nyelvi rendszer kiépítését, a szókincsbővítést tartalmazza részképesség fejlesztéssel tarkítva, a gyermek aktív közreműködésével interaktív formában. Az egyes nyelvi zavarok megjelenési formái az életkor függvényében igen eltérőek lehetnek, az anyanyelv elsajátítása terén mutatkoznak a legnagyobb különbségek. A nyelv fejlődésére nagy hatással van a kultúra, az egyén tapasztalatainak köre és adottságai, a szülői példa és gyermeket ért visszajelzések milyensége. Amennyiben a gyermek beszéd és nyelvi fejlődése késést vagy elmaradást mutat, akkor már három éves kor előtt logopédus segítségét kell kérni, hiszen a terápiás munkában komplex módon érvényesül a gyógypedagógiai- logopédiai- pszichológiai szemlélet. A korai életkorban elkezdett terápia különösen igényli a szakembertől a kreativitást, a sokszínűséget és a logopédiai módszerek változatos alkalmazását. A könyv alkalmazása során a gyermek kifejezőkészsége, szókincse, gondolkodása és figyelme fejlődik, általános ismeretei gazdagodnak. Fontos, hogy a közös gyakorlás során a beszéd és a részképességek fejlődésén túl szeretetteljes légkör alakuljon ki gyermek és szülő/szakember között. A terápia során alapvető és elsődleges a játékosság, amely áthatja a gyermek egyéb tevékenységeit. Az örömmel végzett játék és az örömmel végzett tanulás az idegrendszer olyan készenléti állapotában megy végbe, amikor az elsajátítás optimális, közepes intenzitású és kellemes ingeregyüttesek formájában tartja fenn a gyermek saját aktivitását. A játékos feladatok segítenek a szeretetteljes együttlét kialakításában és a közös élmények létrehozásában.

A közös munka jó motiváció, amelyben a gyermek aktív résztvevője a foglalkozásoknak, ezért a könyv írása során nagyon fontosnak éreztem, hogy interaktív kapcsolat jöjjön létre gyermek és szülő, szakember között. Oldalról oldalra haladva a feladatok egymásra épülnek, egyes elemei visszatérnek. Gyakran előfordul, hogy egyes részeknél szükség van további gyakorlásra, ekkor több hasonló feladattal bővíthető a könyv anyaga. Sokat foglalkozik a könyv szókincsbővítéssel, gyűjtőfogalmak körébe tartozó fogalmakkal, mert véleményem szerint a „mai” gyermekek nem ismerik mindezeket, sokszor rácsodálkoznak számunkra közismertnek gondolt tárgyakra, dolgokra. A könyv célja, hogy a szülőt bevonja gyermeke terápiás fejlesztésébe, aktívan együttműködjön a szakemberrel és rendszeres visszajelzést kapjon gyermeke fejlődéséről, valamint a terápia sikerességéről, kudarcairól.

Szeretettel ajánljuk ezt a könyvet a nyelvi késés és a nyelvi zavar terápiás ellátásához két éves kortól minden nem beszélő és beszélő gyermeknek, szülőnek, logopédusnak, gyógy-pedagógusnak, fejlesztő pedagógusnak és óvodapedagógusnak.

Ár: 3 890 Ft

További információ